[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: aptitude: El fitxer Release ha caducat, s'està ignorant [URL]hola,
jo crec que el problema està a mirrors.kernel.org, si segueixes l'enllaç
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/squeeze-updates/Release
hi ha:
Valid-Until: Fri, 09 Sep 2011 20:23:00 UTC
sembla com si el mirror no estigués actualitzat, els hi he comentat per mail
crec que pots treure la línia del sources.list, amb els altres mirrors que tens ja tindràs els mateixos paquets disponibles

2011/10/23 Adrià <adria@esdebian.org>
Hola,

estic usant stable i per actualitzar tinc el costum de fer aptitude
update && aptitude safe-upgrade.
Doncs bé, quan faig un aptitude update em dóna el següent error:

E: El fitxer Release ha caducat, s'està ignorant
http://mirrors.kernel.org/debian/dists/squeeze-updates/Release
(invàlid des de 43d 13h 34min 26s)

Puc anar actualitzant si faig aptitude -o
'Acquire::Check-Valid-Until=false' update però entre que ho he de fer
cada vegada i que el repositori és justament el del kernel,
m'agradaria saber si algú em pot ajudar per arreglar-ho de forma
definitiva.

Per si de cas, el sources.list és el següent:

#deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze main
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze main

deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main
deb-src http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-updates main

deb http://mirrors.kernel.org/debian squeeze-updates main contrib

deb http://www.debian-multimedia.org/ squeeze main

deb http://ftp2.fr.debian.org/debian squeeze main contrib non-free

deb http://security.debian.org/ squeeze/updates contrib non-free main
deb http://ftp2.fr.debian.org/debian/ squeeze-proposed-updates contrib
non-free main

Moltes gràcies.
--
Adrià
adria@esdebian.org


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: http://lists.debian.org/CAH8Gut-bXZ-RFuYrhwQB3t7bcXy6rqbbjpgYbq1E+FZf-zdkA@mail.gmail.comReply to: