[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kernel de netinst versió 'testing'30/09/11 @ 05:54 (+0200), cubells escriu:
> >Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:
> 
> >Hola,
> >
> >Sabeu quina versió del kernel porta el CD netinst de 'testing'?
> >(http://www.debian.org/devel/debian-installer/)
> >El problema és que necessito un kernel 3.x ja que els anteriors
> >no suporten el xip d'ethernet de la placa.
> 
> 
> $ cat md5sum.txt | grep -o "linux-image.*deb"
> linux-image-3.0.0-1-486_3.0.0-3_i386.deb
> linux-image-3.0.0-1-686-pae_3.0.0-3_i386.deb
> linux-image-2.6-486_3.0.0+39_i386.deb
> linux-image-2.6-686-pae_3.0.0+39_i386.deb
> linux-image-486_3.0.0+39_i386.deb
> linux-image-686-pae_3.0.0+39_i386.deb

Merci. Aquesta tarda ho provaré. Suposo que et deu deixar triar quin
kernel vols carregar al principi.

-- 
Ernest


Reply to: