[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Expedent X (org)+ Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu>:

> m'equivoco?

T'equivoques: fixa't que inicialment patim del /usr/share/doc
i per tant *xserver* és una llista de subdirectoris d'aquest,
dins dels quals busquem coses amb el find.

Prova-ho amb -name "*.gz" i veuràs com funciona ;)

-- 
Alex Muntada <alexm@alexm.org>
http://alexm.org/


Reply to: