[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xarxaEl dl 19 de 09 de 2011 a les 12:24 +0200, en/na David Jacovkis va
escriure:
>  /etc/network/interfaces:
> 
> Canvia (o comenta) aquest bloc:
> 
> > # The primary network interface
> > allow-hotplug eth0
> > iface eth0 inet dhcp
> 
> ha de quedar una cosa així:
> 
> # The primary network interface
> iface eth0 inet static
>   address 192.168.0.100
>   netmask 255.255.255.0
>   gateway 192.168.0.1
> 
> Si reinicies la xarxa hauria d'agafar aquesta configuració:
> 
> #~ /etc/init.d/networking restart
> 
> Salut,
> ^dj
> 

Amb aquesta configuració a interfaces, senzillament desapareix la
interfície eth0. Reiniciant la xarxa i també reiniciant tot l'ordinador.

De tota manera, amb el NetworkManager desinstal·lat ahir ja va funcionar
correctament la xarxa, i no es va aturar en cap moment. Esperaré uns
dies més a veure que passa. Misteris del programari ....

Gracies.

Jordi.
Reply to: