[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot] gpg caducadaOn Thu, Novembre 4, 2010 4:43 pm, Orestes Mas wrote:
~ Caldria veure què t'ha caducat, si la clau principal o la subclau (la que
~ s'usa per signar)
~
~ Poden tenir caducitats diferents, i a vegades és difícil d'adonar-se de la
~ subclau, perquè queda una mica amagada.
~
~ 1) Obre un terminal
~
~ 2) gpg --edit-key <ID de la clau o el teu e-mail>
~
~ 3) Si la clau expirada és la primària (com sembla e teu cas, vés al pas 4.
~ Altrament usa l'ordre "key" per seleccionar la subclau per ID (l'ordre
~ "help"
~ llista totes les ordres possibles)
~
~ 4) "expire". Segueix les instruccions.
~
~ 4) "save" per desar i sortir

gràcies orestes, ara només cal tenir la paciència de trobar la paraula
secreta; algú tant empanat a qui se li caduquen un parell de keys també
pot oblidar-se de l'exactitud de la frase secreta....

aquí anant fent proves...

SAX!

ps. no pot ser no que al estar caducada, no em deixi incrementar l'expire

Reply to: