[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb WacomHola Jordi ;-)

Darrerament jo també he tingut problemes d'"aquests" intentant fer funcionar unes pissarres SmartBoard amb "Squeeze", al final han acabat funcionant afegint un parell de fitxers

usuari@debian:~$ cat /media/sdc8/etc/hal/fdi/policy/10-smarttech.fdi
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<deviceinfo version="0.2">
  <device>
    <match key="info.category" contains="input">
      <match key="info.product" contains_outof="SMART">
          <merge key="input.x11_driver" type="string">evdev</merge>
          <merge key="input.x11_options.SendCoreEvents" type="string">false</merge>
      </match>
    </match>
  </device>
</deviceinfo>

usuari@debian:~$ cat /media/sdc8/etc/udev/rules.d/60-SMARTBoard32.rules
#SMART Technologies rules for permissions.
KERNEL=="ttyS*", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0b8c", MODE="0666"
SUBSYSTEM=="usb", ENV{DEVTYPE}=="usb_interface", ATTR{idVendor}=="0b8c", MODE="0666"
SUBSYSTEMS=="usb", DRIVERS=="usb", ATTRS{idVendor}=="0b8c", MODE:="0666"
#
#Kernel 2.6.32 and greater has a bug that causes the mouse pointer to jump to the top left corner in HID mouse mode.
#Disable the event stream for affected products.
#Actually the bug began in 2.6.30, but these rules only work on 2.6.32.  You need an fdi policy file to work around 2.6.31.
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0001", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0002", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0003", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0004", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0005", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0006", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0007", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0008", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="000a", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="000b", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0017", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0060", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0061", NAME="SB%k"
KERNEL=="event*", ATTRS{idVendor}=="0b8c", ATTRS{idProduct}=="0042", NAME="SB%k"


Ja se que no ve massa al cas però potser trobes alguna solució que es basi en aquesta aproximació i per últim em pregunto en veu alta si hi ha algun araó especial per no fer evolucionar la instal·lació de Lenny a Squeeze, potser amb el canvi de nucli el problema és resoldria sol, ara mateix tots els equips que tinc amb Testing no necessiten cap fitxer xorg.conf per funcionar correctament.

En fi, sort i si trobes la solució ja ens en faràs cinc cèntims.


2010/9/15 Jordi Fontich <jfontichv@yahoo.es>
Hola,
he provat a afegir al xorg.conf les línees següents:

Section "InputDevice"
       Identifier      "stylus"
       Driver          "wacom"
       Option          "Device"                "/dev/input/wacom"
       Option          "Type"                  "stylus"
       Option          "USB"                   "on"
EndSection

Section "InputDevice"
       Identifier      "eraser"
       Driver          "wacom"
       Option          "Device"                "/dev/input/wacom"
       Option          "Type"                  "eraser"
       Option          "USB"                   "on"
EndSection

Section "InputDevice"
       Identifier      "cursor"
       Driver          "wacom"
       Option          "Device"                "/dev/input/wacom"
       Option          "Type"                  "cursor"
       Option          "USB"                   "on"
EndSection

Section "InputDevice"
       Identifier      "pad"
       Driver          "wacom"
       Option          "Device"                "/dev/input/wacom"
       Option          "Type"                  "pad"
       Option          "USB"                   "on"
EndSectionSection "ServerLayout"
       Identifier      "Default Layout"
       Screen          "Default Screen"
       InputDevice     "Generic Keyboard"
       InputDevice     "Configured Mouse"
       InputDevice     "stylus"                "SendCoreEvents"
       InputDevice     "eraser"                "SendCoreEvents"
       InputDevice     "cursor"                "SendCoreEvents"
       InputDevice     "pad"                   # no core events
EndSection

Al reiniciar les X la tauleta funciona, però el ratolí no acaba d'anar
bé: la rodeta no funciona, i el botó secundari tampoc. Alguna idea?

Reply to: