[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer un pont entre a wifi i la ethernetBe, potser és una mica tard pero aqui va el meu script per fer el que demanes:

#!/bin/bash

iptables --flush -t nat
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface wlan0 -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface eth0 -j ACCEPT
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
ifconfig eth0 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0

Explicacio fisica: hi ha un ordinador de sobretaula a una zona inaccesible per cable, i que no te targeta wifi. A la mateixa zona un portàtil amb wifi es conecta al AP, i mitjançant un cable creuat es conecta a un switch, el ordinador de sobretaula es conecta al switch per ethernet i configura la seva ip com 192.168.1.2, la GW es 192.168.1.1, dns de google mateix o qualsevol altre ( 8.8.8.8 ).

Aquest script ha de ser executat cada cop que s'engega la maquina, te'l pots configurar per que s'executi a l'arrencada o el que tu vulguis. 

Visca Bash!!!!!

El 9 de setembre de 2010 10:54, GRiera <griera@gmail.com> ha escrit:
Hola:

No hi entenc res, però poder et pot ser útil aquest document:

http://www.gnulinux.cat/2010/08/configurar-un-ordinador-com-a-enrutador-per-donar-internet-a-un-segon-ordinador-sense-connexio-a-internet/

Salutacions. GRiera.

On Wed, 8 Sep 2010 14:38:27 +0200
Orestes Mas <orestes@tsc.upc.edu> wrote:

> El Dimecres dia Dimecres 08 Setembre 2010 Roger Lino Lino Roger Lino
> <debian@rogerpueyo.com> va escriure:
> > Hola Xavi,
> >
> > És ben senzill. Per començar, has d'activar el reenviament i
> > l'enrutament de paquets a la màquina que té wifi i ethernet. Deus
> > tenir dues interfícies, wlan0 i eth0 (la wifi i la ethernet,
> > respectivament). Com a root has d'executar:
>
> Em sembla que el que comentes és un xic massa complicat, i que tot plegat es
> pot fer més simple si es fa a nivell més baix, amb un pont com suggereix el
> Xavi.
>
> [[[[[ MATÍS: Jo ho he fet per 2 ethernet. No sé si el procediment es modifica
> quan una d'elles és una wifi. Potser algú amb més coneixements t'ho pot dir.
> En qualsevol cas, has de poder aixecar la wifi amb un "ifup". Aquesta és una
> operació que acostuma a involucrar el tema del xifrat wifi, i que fa
> normalment el Network-Manager, Wicd i similars, però en algunes distribucions
> (p. ex. Ubuntu fins a la 10.04) aquests no s'activen fins que l'usuari no fa
> un login gràfic. ]]]]]
>
> Per fer el pont amb 2 ethernets (posem que són eth0 i eth1) només cal:
>
> 1) Comunicar per cable els 2 ordinadors: o bé els connectes tots dos al mateix
> switch o hub, o bé els connectes entre sí amb un cable ethernet creuat.
>
> 2) instal·lar el paquet bridge-utils a l'ordinador que té les 2 interfícies de
> xarxa.
>
> 3) Al fitxer /etc/network/interfaces aixeques automàticament les 2 interfícies
> eth0 i eth1, i defineixes una altra interfície virtual (el pont). A partir
> d'aquell moment, és el pont qui té l'adreça IP, les altres 2 diguem que
> "desapareixen".
>
> Seria una cosa així (canvia els números segons la teva subxarxa):
>
> auto eth0
> auto eth1
> auto br0
> iface br0 inet static
>   address 192.168.1.XXX
>   netmask 255.255.255.0
>   broadcast 192.168.1.255
>   gateway 192.168.1.1
>   bridge_ports eth0 eth1
>
> Si l'ordinador agafava l'adreça per dhcp (el més normal en una vivenda amb un
> router adsl) doncs aleshores suposo que seria:
>
> auto eth0
> auto eth1
> auto br0
> iface br0 inet dhcp
>   bridge_ports eth0 eth1
>
> 4) Per més informació consulta
>
> man bridge-utils-interfaces
>
> Salut.
>
> Orestes.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 201009081438.27373.orestes@tsc.upc.edu" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 201009081438.27373.orestes@tsc.upc.edu
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: [🔎] 20100909105440.8faf9071.griera@gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/[🔎] 20100909105440.8faf9071.griera@gmail.comReply to: