[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer un pont entre a wifi i la ethernetEl Dimecres dia Dimecres 08 Setembre 2010 Roger Lino Lino Roger Lino 
<debian@rogerpueyo.com> va escriure:
> Hola Xavi,
> 
> És ben senzill. Per començar, has d'activar el reenviament i
> l'enrutament de paquets a la màquina que té wifi i ethernet. Deus
> tenir dues interfícies, wlan0 i eth0 (la wifi i la ethernet,
> respectivament). Com a root has d'executar:

Em sembla que el que comentes és un xic massa complicat, i que tot plegat es 
pot fer més simple si es fa a nivell més baix, amb un pont com suggereix el 
Xavi.

[[[[[ MATÍS: Jo ho he fet per 2 ethernet. No sé si el procediment es modifica 
quan una d'elles és una wifi. Potser algú amb més coneixements t'ho pot dir. 
En qualsevol cas, has de poder aixecar la wifi amb un "ifup". Aquesta és una 
operació que acostuma a involucrar el tema del xifrat wifi, i que fa 
normalment el Network-Manager, Wicd i similars, però en algunes distribucions 
(p. ex. Ubuntu fins a la 10.04) aquests no s'activen fins que l'usuari no fa 
un login gràfic. ]]]]]

Per fer el pont amb 2 ethernets (posem que són eth0 i eth1) només cal:

1) Comunicar per cable els 2 ordinadors: o bé els connectes tots dos al mateix 
switch o hub, o bé els connectes entre sí amb un cable ethernet creuat.

2) instal·lar el paquet bridge-utils a l'ordinador que té les 2 interfícies de 
xarxa.

3) Al fitxer /etc/network/interfaces aixeques automàticament les 2 interfícies 
eth0 i eth1, i defineixes una altra interfície virtual (el pont). A partir 
d'aquell moment, és el pont qui té l'adreça IP, les altres 2 diguem que 
"desapareixen".

Seria una cosa així (canvia els números segons la teva subxarxa):

auto eth0
auto eth1
auto br0
iface br0 inet static
  address 192.168.1.XXX
  netmask 255.255.255.0
  broadcast 192.168.1.255
  gateway 192.168.1.1
  bridge_ports eth0 eth1

Si l'ordinador agafava l'adreça per dhcp (el més normal en una vivenda amb un 
router adsl) doncs aleshores suposo que seria:

auto eth0
auto eth1
auto br0
iface br0 inet dhcp
  bridge_ports eth0 eth1
  
4) Per més informació consulta

man bridge-utils-interfaces

Salut.

Orestes.


Reply to: