[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb PDF 1.7No m'ha passat amb el pdf però si amb el flash. Sembla que certes
aplicacions míren el plugin que tens exactament i si no es el de adobe
no et deixen continuar. Suposo que es herència de les tècniques de
programació de Microsoft.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
      pnubiola@fsfe.org
      pere.nubiola@gmail.comEl 26 de maig de 2010 9:24, <xabi@nodo50.org> ha escrit:
> On Wed, Maig 26, 2010 12:04 am, Ferran Jorba wrote:
> ~ Hola Xabi,
>
> hola ferran, merci per l'interès!
>
> ~ La meva experiència, sempre amb Debian Stable, és que xpdf normalment va
> ~ una mica més enllà que els altres lectors amb els que habitualment vaig
> ~ alternant (com els que tu dius).  L'has provat?
>
> l'acabo d'instal·lar i no sembla que hi hagi diferència.
>
> ~ Per curiostat, quina aplicació d'usuari final tens, que utilitzi el GNU
> ~ PDF?
>
> ahir vaig instal·lar la llibreria aquesta i no vaig saber trobar cap
> aplicació que directament la fes funcionar... tot i que esperava que 'es
> fes amiga dels visors pdf de manera transparent i simpàtica ;)
>
> ~ Hmmm.  Una mica sospitós, aquest missatge.  Has provat de passar-li el
> ~ pdfinfo, pdftotext o pdffonts?  El que venen amb xpdf-utils, no els de
> ~ plopper-utils, normalment no tant al dia com les altres.
>
> he intentat instal·lar el xpdf-utils, i em proposa treure el cups, i el
> controlador per l'hp, o sigui que de moment no l'instal·lo
>
> xab@sque:~> pdfinfo formulari_sol.pdf
> Creator:        Adobe LiveCycle Designer 8.0
> Producer:       Adobe LiveCycle Designer 8.0
> CreationDate:   Tue Mar 30 09:33:09 2010
> ModDate:        Wed Apr 28 11:56:12 2010
> Tagged:         yes
> Pages:          1
> Encrypted:      no
> Page size:      612 x 792 pts (letter)
> File size:      142663 bytes
> Optimized:      no
> PDF version:    1.7
>
> xab@sque:~> pdffonts formulari_sol.pdf
> name                                 type              emb sub uni object ID
> ------------------------------------ ----------------- --- --- --- ---------
> Helvetica                            Type 1            no  no  no      97  0
>
> xab@sque:~> pdftotext formulari_sol.pdf
>
> xab@sque:~> cat formulari_sol.txt
> To view the full contents of this document, you need a later version of
> the PDF viewer. You can upgrade to the latest version of Adobe Reader from
> www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html For further support, go to
> www.adobe.com/support/products/acrreader.html
>
> ~ I el file(1) o el Jhove
> ~ (http://packages.debian.org/jhove), com el reconeixen?
>
> xab@sque:~> jhove formulari_sol.pdf
> Jhove (Rel. 1.4, 2009-07-30)
>  Date: 2010-05-26 09:19:16 CEST
>  RepresentationInformation: formulari_sol.pdf
>  ReportingModule: BYTESTREAM, Rel. 1.3 (2007-04-10)
>  LastModified: 2010-05-18 18:46:09 CEST
>  Size: 142663
>  Format: bytestream
>  Status: Well-Formed and valid
>  MIMEtype: application/octet-stream
>
> ~ No, però m'agradaria trobar-m'hi.  Ã‰s públic, aquest document?
>
> sí que és públic està aquí:
> http://www.recerca.uab.es/convocatories/index.php?Cont=3081
>
> on diu; Beques de recerca per a professors/es i investigadors/es visitants
> a Catalunya (PIV -DGR 2010)
>
> Imprès de sol·licitud:
> http://www10.gencat.cat/agaur_web/generados/catala/home/recurs/doc/formulari_sol.pdf
>
> gràcies i salut!
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 5e541d0de47048189b2fe842febbd674.squirrel@correo.nodo50.org">http://lists.debian.org/[🔎] 5e541d0de47048189b2fe842febbd674.squirrel@correo.nodo50.org
>
>


Reply to: