[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes amb PDF 1.7Hola Xabi,

> a la wikipedia anglesa diu que pdf 1.7 té la qualificació d'estàndard,

Cosa bona.

> The ISO 32000-1:2008 PDF open standard was published by the ISO on July 1,
> 2008. PDF is now a published ISO standard, titled Document
> management Portable document format Part 1: PDF 1.7

Ara hem de donar temps que les aplicacions puguin reconèixer-lo.

> el tema és que no el podem obrir ni amb okular, ni evince, ni pdf2ps, ni
> gimp, ni res del que a debian testing, tot i haver instal·lat libgnupdf0

La meva experiència, sempre amb Debian Stable, és que xpdf normalment va una
mica més enllà que els altres lectors amb els que habitualment vaig alternant
(com els que tu dius).  L'has provat?
 
> The GNU PDF Library provides functions to read and write PDF documents
> conforming to the PDF 1.7 specification. This includes visualization
> (retrieving of bitmaps with rasterized page contents) and interactive
> features such as annotations and interactive forms. The library also 
> support the generation of specific subsets of PDF conforming to the ISO
> standards PDF/A,PDF/X and ISO 32000.

Per curiostat, quina aplicació d'usuari final tens, que utilitzi el GNU PDF?
 
> quan l'obrim es veu un pdf que diu:"To view the full contents of this
> document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade to
> the latest version of Adobe Reader from
> www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html"

Hmmm.  Una mica sospitós, aquest missatge.  Has provat de passar-li el pdfinfo,
pdftotext o pdffonts?  El que venen amb xpdf-utils, no els de plopper-utils,
normalment no tant al dia com les altres.  I el file(1) o el Jhove
(http://packages.debian.org/jhove), com el reconeixen?
 
> us hi heu trobat?

No, però m'agradaria trobar-m'hi.  És públic, aquest document?

Sort,

FerranReply to: