[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nova instal lació mantenint partició /home, és factible?Pere Nubiola Radigales writes:
 > No ho he probat mai peró:
 > Posa el disk al ordinador nou , i fes que arranqui desde aquest disk.
 > Arranca en modus single user.
 > quant et demani la contrasenya entra la contrasenya de root
 > Arrancaras en modus consola i amb la majoria de serveis
 > Si la targe esta entre les adaptables es facil que funcioni.
 > Potser no estará montada.
 > Ifconfig eth0 up
 > dhclient eth0
 > aptitude update
 > aptitude dist-upgrade
 > init 6
 > 
 > i arranca normalment.
 > 
 > 
 > 
 > 
 > Crec que nomes pots tenir problems amb la targe si has canviat la
 > marca o era un model molt antic

 > 
 > El 24 de maig de 2010 11:23, joan <calbasi@pangea.org> ha escrit:
 > > Un altre alternativa seria saber si puc aprofitar la partició a on tinc
 > > muntat el sistema arrel / en el nou ordinador, però juraria que això no ho
 > > puc fer perquè el hardware és diferent, oi? O hi ha manera de fer una mena
 > > de "reconfigure"???

Jo sí que ho he provat. Vaig canviar la placa base i vaig mantenir la
resta de components, en particular el disc. La màquina va arrencar
correctament. Ara bé, com que és una debian estable i la placa és
nova, el kernel no reconeix la targeta de xarxa. També em vaig trobar
amb algun desajust en fitxers de configuració. Per exemple, el lirc
necessita saber quin dispositiu d'entrada correspon al comandament a
distància escrit en un fitxer de configuració i amb el nou kernel
havia canviat el nom del dispositiu (això, però és més aviar un error
meu perquè en el fitxer de configuració es pot usar un dispositiu de
/dev/input/by-id). Et pots trobar altres problemes: per exemple, si la
targeta gràfica està integrada a la placa base pot ser que la
configuració antiga de les X no serveixi i que les X no arrenquin.

Antoni Soto Riera

Universitat Politècnica de Catalunya
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal 647, 8a planta
08028 BARCELONA

phone: (+34) 93 401 60 46
fax:   (+34) 93 401 60 50 
e-mail: tonis@lsi.upc.edu
http://www.lsi.upc.es/~tonis


Reply to: