[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: No em vol muntar un disc dur extern ( després de treure'l de l'fstab)A Dimarts, 11 de maig de 2010 18:07:08, joan va escriure:
> Al 10/05/10 18:23, En/na Orestes Mas ha escrit:
> > A Dilluns 10 Maig 2010, joan va escriure:
> > 
> > Hi ha una cosa en toto això que no veig clara: Veig una barreja entre
> > particions deconegudes "a l'antiga" (/dev/hd*) i d'altres reconegudes "a
> > la nova" (/dev/sd*).
> 
> Perquè dius que les /dev/hd* son desconegudes?? De fet son les dels
> discs durs interns, i les que em reconeix sempre bé...

M'he equivocat al teclejar. en lloc de "deconegudes" hauria de posar 
"reconegudes".

Igualment no és normal que un nucli modern et reconegui alguns discs com hd* i 
altres com sd*. En el meu cas, per exemple, una debian lenny (nucli 2.6.26) 
que tinc reconeix els discs com /dev/hd*, però les ubuntu que tinc (nuclis 
2.6.31 i superiors) ja ho fan com /dev/sd*. En cap cas no hi ha barreges. O és 
una cosa o és l'altra.

Algun oient a la sala que hagi vist coses rares d'aquestes?

> > En algun moment (fa bastant de temps) el nucli va passar a usar la
> > libata, que feia aparèixer tots els discs com a /dev/sd*
> > 
> > No entenc res... no hauràs estat arrencant aquest sistema amb nuclis
> > vells i nous.
> 
> Doncs acostumo a arrencar amb el darrer nucli que em posa la debian,
> però potser alguna vegada, per fer alguna prova, he usat algun altre de
> la llista de grub (o algun altre usuari ho ha fet). Això és problemàtic??

Ara per ara no t'ho podria assegurar, però podria ser. No m'hi he trobat mai. 
en qualsevol cas ja veus que els nuclis nous ho fan diferent. Si has 
configurat el sistema (i l'fstab) amb un nucli antic i ara n'uses un de nou (o 
viceversa) que reconegui els discs de forma diferent, doncs la informació del 
fstab no serà vàlida. És per això que darrerament no es posa mai el nom de la 
partició al fstab, sinó que s'usen UUID, que són identificadors únics de cada 
partició i sistema de fitxers, i que no varien mai.

> 
> >>> - torna a fer el dmesg i compara curosament les línies del final amb
> >>> les d'abans. Si com dius tu hi tens dues particions, s'haurien de
> >>> veure com a sde1 i sde2, per exemple. Altrament anem malament.
> >> 
> >> Si, si ja sé que anem malament :-) La putada és que no sé quin carai de
> >> mecanisme "te ordre", de no considerar aquest disc dur... A on carai
> >> està configurada aquesta mebna de llista negra :-) Et poso la sortida
> >> del dmesg. Veuràs que la primera línia és la darrera d'abans, i la resta
> > 
> >> son les noves:
> > No sé on "té ordre de..." ni crec pas que sigui així. Qui s'encarrega del
> > mecanisme de descobrir el hardware és el kernel, el qual passa la
> > informació al sistema udev que és qui s'encarrega de fer aparèixer els
> > dispositius dins de /dev.
> > 
> > Tens al sistema la utilitat udevadm? (no tinc ara una debian a mà i no sé
> > si la porta). En aquest cas pots explorar si el kernel reconeix el teu
> > disc en connectar.
> > 
> > Executa (com a root):
> > 
> > udevadm monitor --udev   (se surt amb ctrl-c)
> > 
> > I llavors endolla el disc. Veuràs tots els esdeveniments que genera udev.
> > Allí hauries de veure que activa les particions. Segueixo dient que fins
> > que no vegis les particions al dmesg, no hi ha res a fer.
> 
> Aquí ho tens... a la darrera línia si que "cita" al "sde"
> 
> riells:/home/joan# udevadm monitor --udev
> monitor will print the received events for:
> UDEV - the event which udev sends out after rule processing
> 
> UDEV [1273593764.350881] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7 (usb)
> UDEV [1273593764.853559] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0 (usb)
> UDEV [1273593764.854065] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15 (scsi)
> UDEV [1273593764.854502] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15/scsi_host/host15
> (scsi_host) UDEV [1273593784.632229] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15/target15:0:0
> (scsi) UDEV [1273593784.654724] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15/target15:0:0/15:0:
> 0:0 (scsi)
> UDEV [1273593784.657724] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15/target15:0:0/15:0:
> 0:0/scsi_device/15:0:0:0 (scsi_device)
> UDEV [1273593784.657754] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15/target15:0:0/15:0:
> 0:0/scsi_disk/15:0:0:0 (scsi_disk)
> UDEV [1273593784.659095] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15/target15:0:0/15:0:
> 0:0/bsg/15:0:0:0 (bsg)
> UDEV [1273593790.983707] add   /devices/virtual/bdi/8:64 (bdi)
> UDEV [1273593792.281261] add
> /devices/pci0000:00/0000:00:02.1/usb1/1-7/1-7:1.0/host15/target15:0:0/15:0:
> 0:0/block/sde (block)
> 
> 
> Com ho veus? :-)

No massa bé. No apareix cap partició del tipus sde1, sde2... Això indica que:

1) No hi ha cap partició (el disc està esborrat o està formatejat com si fos 
un disquet, cosa que no crec)

2) No reconeix bé la partició.

Fes una cosa: repeteix aquest procés del udevadm però en el portàtil, on dius 
que si que et reconeix el disc, a veure què passa allí.

Ja diràs.

Orestes.


Reply to: