[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: permisos dels dispositius USBsolucionat :) a la màquina on no funcionava, hi tenia instal·lat el paquet 
usbmount, ha sigut desinstalar-lo i ja es munten els usb correctament

les diferències al syslog en endollar un llapis usb m'han ajudat a trobar la 
solució:

usbmount[2566]: executing command: mount -tvfat -
osync,noexec,nodev,noatime,nodiratime /dev/sdb1 /media/usb0

polkitd[3233]: started daemon version 0.96 using authority implementation 
`local' version `0.96'

gracies per les pistes!


A Dimarts, 13 d'abril de 2010, Marc Olive va escriure:
> Bones,
> 
> El Monday 12 April 2010 21:53:06 tictacbum va escriure:
> > Hola, tinc un parell de pcs amb Debian i em trobo que en un dels dos es
> > munten els dispositius usb amb permisos per a l'usuari amb que tinc
> > oberta la sessió al kde i a l'altre pc no. He comprovat els grups dels
> > usuaris i tots dos estan igual, em podeu donar alguna pista per
> > solucionar-ho?
> 
> Mira els paquets instalats a cada màquina.
> Si no m'equivoco els dispositiu s'automunten en KDE si hi ha el "HAL"
> i "d-bus" instalat i possiblement algún altre paquet especific de KDE (no
>  uso KDE, no puc ser mes precís).
> 
> > moltes gracies!
> 
> Espero que't serveixi.
> 


Reply to: