[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: permisos dels dispositius USBHola,

el que primer hauries de mirar es si l'arxiu /etc/fstab és semblant a tots
dos ordinadors. Tanmateix et proposo la solució següent:

a /etc/fstab afegeix al final una línia com aquesta:

   /dev/sdb1    /media/disk0  vfat,ext3 user,noauto   0    0

després com root (o amb sudo) crea el directori /media/disk amb permisos
777 i tot seguit un enllaç al mateix anomenat disk0 (per lligar-lo amb
fstab):

   mkdir /media/disk
   chmod 777 /media/disk
   ln -s /media/disk /media/disk0
 
A partir d'aquest moment l'usuari podrà muntar els discos (o llapis) de
memòria sense problemes.

Salutacions.

Si no existeix 

On Mon, 12 Apr 2010 21:53:06 +0200, tictacbum <tictacbum@gmail.com> wrote:
> Hola, tinc un parell de pcs amb Debian i em trobo que en un dels dos es
> munten els dispositius usb amb permisos per a l'usuari amb que tinc
oberta
> la sessió al kde i a l'altre pc no. He comprovat els grups dels usuaris
i
> tots dos estan igual, em podeu donar alguna pista per solucionar-ho?
> 
> moltes gracies!


Reply to: