[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [OT?] posar la jvm de sun com la principal ( sol·lucionat)també existeix update-java-alternatives, em sembla que modifica més enllaços 
relacionats amb java

A Dissabte, 20 de febrer de 2010, hubble va escriure:
> Ostres! en klingonià!
> 
> Moltes gràcies Lluís, era just el que necessitava :)
> 
> Ho envio també a la llista per a que els nostres nets en puguin treure
>  profit algun dia.
> 
> 
> El Sat, 20 Feb 2010 14:12:18 +0100 (CET)
> 
> lluis.gras@gmail.com va dir:
> > usuari@debian:~$ update-alternatives --config java
> > There are 4 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
> >
> >
> >
> >
> >   Selection   
> > Path           &nb
> >sp;           &nbsp
> >;         
> > Priority   Status
> > ------------------------------------------------------------
> > * 0           
> > /usr/bin/gij-4.4         &nb
> >sp;           &nbsp
> >; 1044      auto mode  
> > 1           
> > /usr/bin/gij-4.3         &nb
> >sp;           &nbsp
> >; 43        manual mode  
> > 2           
> > /usr/bin/gij-4.4         &nb
> >sp;           &nbsp
> >; 1044      manual mode  
> > 3           
> > /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/bin/java  
> > 63        manual mode  
> > 4           
> > /usr/lib/jvm/java-gcj/jre/bin/java    
> > 1043      manual mode
> >
> >
> > El 20 de febrer de 2010 13:01, hubble <hubble@telefonica.net> ha
> > escrit: Hola,
> >
> > Estava tornant a jugar amb la freenet (està a deb
> > http://people.debian.org/~mhatta/debian/freenet ./), després d'uns anys
> > d'haver-la tastat. Ara sembla que funciona una mica més ràpida, suposo
> > que molts em passat del modem de 56K a les MB's de les noves conexions.
> >
> > El meu problema consisteix a que quan llenço l'aplicació, em diu:
> > "You are trying to run Freenet under a non-Sun JVM: Sun Microsystems Inc.
> > 1.6.0_17. This is not recommended: Freenet may not run well. Please get
> > Sun java from http://www.java.com/getjava/ if possible"
> >
> > que el google-translate em diu que diu:
> > "Està executant Freenet sense l'embolcall. Això no és recomanable.
> > Freenet no podeu tornar a arrencar en si, de manera que l'actualització
> > automàtica no funciona, i si la JVM es va al limbe, que no rebrà ni
> > reiniciar. També Freenet no pot generar pila bolcats en alguns llocs per
> > a la depuració seran poc més difícil."
> >
> > Total, que pinta malament.
> >
> > si faig un:
> > hubble@niebla:~$ aptitude search sun-java6-jre
> > i   sun-java6-jre              
> >     - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (
> >
> > em diu que tinc el java de sun instalat.
> >
> > De fet el que tinc de java es:
> > hubble@niebla:~$ aptitude search java | grep ^i
> > i A ca-certificates-java            -
> > Common CA certificates (JKS keystore) i   java-common    
> >                 - Base of all
> > Java packages i A javascript-common          
> >     - Base support for javascript library packag i A
> > libaccess-bridge-java           - Java Access
> > Bridge for GNOME i A libaccess-bridge-java-jni       -
> > Java Access Bridge for GNOME (jni bindings i   libantlr-java  
> >                 - language tool
> > for constructing recognizers i A libhsqldb-java      
> >            - Java SQL database engine i A
> > libitext-java                
> >   - Java Library to create and manipulate PDF i A libjaxp1.3-java
> >                 - Java XML parser
> > and transformer APIs (DOM, i A libjline-java        
> >           - Java library for handling console
> > input i   liblucene2-java            
> >     - Full-text search engine library for Java(T i A
> > libservlet2.4-java              -
> > Servlet 2.4 and JSP 2.0 Java library i A libswt-gtk-3.5-java  
> >           - Standard Widget Toolkit for GTK+
> > Java libr i A libxerces2-java            
> >     - Validating XML parser for Java with DOM le i A
> > openoffice.org-java-common      - full-featured office
> > productivity suite -- i A sun-java6-bin        
> >           - Sun Java(TM) Runtime Environment
> > (JRE) 6 ( i   sun-java6-jre          
> >         - Sun Java(TM) Runtime Environment (JRE) 6 (
> > i A tzdata-java                
> >     - time zone and daylight-saving time data fo
> >
> > Dic jo, com puc fer que sigui el predeterminat per a que aquesta
> > aplicació l'agafi?
> >
> > la policy que tinc al sistema és:
> >
> > hubble@niebla:~$ apt-cache policy sun-java6-jre
> > sun-java6-jre:
> >   Instal·lat: 6.18-2
> >   Candidat: 6.18-2
> >   Taula de versió:
> >  *** 6.18-2 0
> >         500 http://ftp.fr.debian.org sid/non-free
> > Packages        100 /var/lib/dpkg/status
> >      6-16-1 0
> >         500 http://ftp.fr.debian.org squeeze/non-free
> > Packages
> >
> > Pot ser el problema no ve per aqui, i es que el java sempre ha estat un
> > dels grans misteris per a mi.
> >
> > He mirat pel google, pero amb la mania d'aquests anglesos de parlar en
> > anglès doncs no m'enterat.
> >
> >
> > apa, doneu-me sort :)
> >
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org Archive:
> > http://lists.debian.org/20100220130113.26457a18.hubble@telefonica.net
> 


Reply to: