[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Redirigir ports amb IPTABLES

On Sat, Mar 20, 2010 at 7:29 PM, Utopic <utopic@ono.com> wrote:

Jo tampoc entenc les iptables. La pregunta es la mateixa: com redirigir ports
amb iptables? no me n'en surto.

Tinc una màquina amb dues tarjes de xarxa, una connectada al cablemodem que
dona acces a internet, i l'altre connectada al switch intern. El NAT funciona
sense problemes, però sóc incapaç de redirigir els ports, l'script és:

--------------------
#!/bin/sh

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

EXTIF=eth1
INTIF=eth0
IPTABLES=/sbin/iptables

$IPTABLES -P INPUT ACCEPT
$IPTABLES -F INPUT
$IPTABLES -P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES -F OUTPUT
$IPTABLES -P FORWARD DROP
$IPTABLES -F FORWARD
$IPTABLES -t nat -F
$IPTABLES -X
$IPTABLES -Z

$IPTABLES -A FORWARD -i $EXTIF -o $INTIF -m state --state RELATED,ESTABLISHED
-j ACCEPT

aquesta linea potser es massa restrictiva, prova afegint l'estat NEW
 

--
Marc

Reply to: