[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: comprovar hash programes dins de paquetsNo coneixia el 'debsums'. Me l'apunto. :-)

I això vol dir que m'equivocava en assumir que sols tenim hash del .deb però 
no dels fitxers que el composen. Hubble, perdona per la "campanya de 
desinformació".

-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: