[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: comprovar hash programes dins de paquetsEl que tu vols es diu debsums,
Verifica els MD5 que estan a /var/lib/dpkg/info/*.md5sums.Package: debsums
Status: install ok installed
Priority: optional
Section: admin
Installed-Size: 208
Maintainer: Mike Forbes <mike@nothing.net.nz>
Architecture: all
Version: 2.0.37
Depends: perl (>= 5.8.0-3), debconf (>= 0.5) | debconf-2.0
Conffiles:
 /etc/cron.daily/debsums d78b62b4358d8123a2a2ca2566c9db2c
 /etc/debsums-ignore d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Description: verification of installed package files against MD5 checksums
 debsums can verify the integrity of installed package files against
 MD5 checksums installed by the package, or generated from a .deb
 archive.

Salut

Euge

Jordi Funollet escribió:
Ras i curt, diria que no pots.

APT sols té hash dels paquets, no del contingut dels paquets. Quan instal·les un paquet (o tot el sistema) comproves els MD5 i saps que tota la màquina està neta.

Llavors, abans d'exposar-la a "possibles contagis" és quan t'has d'apuntar els hash dels fitxers que t'interessin. En el teu cas, amb `rkhunter --propupd`.

No sé si hi ha alguna comana per verificar el hash de paquets instal·lats, no em vé res al cap.


Reply to: