[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: comprovar hash programes dins de paquetsRas i curt, diria que no pots.

APT sols té hash dels paquets, no del contingut dels paquets. Quan instal·les 
un paquet (o tot el sistema) comproves els MD5 i saps que tota la màquina està 
neta.

Llavors, abans d'exposar-la a "possibles contagis" és quan t'has d'apuntar els 
hash dels fitxers que t'interessin. En el teu cas, amb `rkhunter --propupd`.

No sé si hi ha alguna comana per verificar el hash de paquets instal·lats, no 
em vé res al cap.
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: