[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Missatge de rkhuntersHola a tots:

Al rkhunter m'ha enviat un missatge que diu:
Warning: The file properties have changed:
     File: /bin/login
     File: /bin/su
     File: /usr/bin/dpkg
     File: /usr/bin/dpkg-query
     File: /usr/bin/lastlog
     File: /usr/bin/ldd
     File: /usr/bin/newgrp
     File: /usr/bin/passwd
     File: /usr/bin/wget
     File: /usr/sbin/groupadd
     File: /usr/sbin/groupdel
     File: /usr/sbin/groupmod
     File: /usr/sbin/grpck
     File: /usr/sbin/nologin
     File: /usr/sbin/pwck
     File: /usr/sbin/useradd
     File: /usr/sbin/userdel
     File: /usr/sbin/usermod
     File: /usr/sbin/vipw
i, per cada un diu una cosa similar a:
     Current hash: 0a71b9eec08091126cccf98e869559fecb392451
     Stored hash : b94ab462a0a0f2ecdf4f37981bcdde14b38263c2
     Current inode: 1135950  Stored inode: 1132495
     Current file modification time: 1258209717
     Stored file modification time : 1227369660

És una cosa preocupant o és que han canviat aquests paquets?

Moltes gràcies a tots i salutacions. GRiera.


Reply to: