[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de SSHOn Monday 07 September 2009 18:46:13 Orestes Mas wrote:
> Com que això és empipador, haig de mirar si es podria muntar automàticament
> el /home xifrat tot just després d'haver fet el login amb clau pública. Al
> capdavall la clau pública és potser més segura que el password per
> assegurar que l'usuari és qui diu ser...

man pam_exec
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: