[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Una de SSHHola,

Tinc un contenciós amb el SSH que m'està portant de cap. A veure si algú de 
vosaltres hi veu la llum.

La cosa és senzilla d'explicar: vull connectar via ssh a un servidor, i vull 
fer-ho sense password, és a dir amb clau ssh. Sé com fer-ho, i ho he fet 
altres vegades: Em genero un parell de claus RSA pública/privada, i copio la 
clau pública al fitxer .ssh/authorized_keys del servidor, però no hi ha 
manera. SEMPRE EM DEMANA EL PASSWORD. Abans que feu les vostres hipòtesis, 
deixeu-me dir el següent.

- No sembla un problema de permisos dels fitxers, atès que la cosa funciona 
cap a altres servidors, i els fitxers implicats tenen els mateixos permisos 
(700 el directori .ssh i 600 els fitxers implicats).

- Les claus estan ben generades. He repetit el procés diverses vegades, i amb 
altres 2 servidors funciona sense problemes.

- No sembla cosa dels paràmetres del servidor SSH, perquè me'ls he repassat i 
no hi veig res estrany o diferent als altres servidors.

- AQUESTA ÉS BONA: Si intento establir una sessió ssh per primer cop, 
l'autenticació per clau falla i em demana el password, però un cop establida, 
si provo d'establir-ne una segona des d'un altre terminal, ALESHORES 
FUNCIONA!! És de bojos.

Si voleu els logs..., però no hi veig res estrany:

Quan no funciona:
debug1: Reading configuration data /home/orestes/.ssh/config
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to xx.xx.xx.xx [xx.xx.xx.xx] port 22.
(**una mica de privacitat, que la llista és pública**)
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/orestes/.ssh/identity type 1
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: identity file /home/orestes/.ssh/id_rsa type 1
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: identity file /home/orestes/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1p1 
Debian-5ubuntu1
debug1: match: OpenSSH_5.1p1 Debian-5ubuntu1 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.1p1 Debian-5ubuntu1
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host 'xx.xx.xx.xx' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/orestes/.ssh/known_hosts:29
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key: /home/orestes/.ssh/identity
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Offering public key: /home/orestes/.ssh/id_rsa
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Trying private key: /home/orestes/.ssh/id_dsa
debug1: Next authentication method: password
orestes@xx.xx.xx.xx's password:


I quan funciona (és a dir amb una altra sessió establerta):
debug1: Reading configuration data /home/orestes/.ssh/config
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config   
debug1: Applying options for *               
debug1: Connecting to xx.xx.xx.xx [xx.xx.xx.xx] port 22.
debug1: Connection established.                
debug1: identity file /home/orestes/.ssh/identity type 1   
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048   
debug1: identity file /home/orestes/.ssh/id_rsa type 1      
debug1: Checking blacklist file /usr/share/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: Checking blacklist file /etc/ssh/blacklist.RSA-2048
debug1: identity file /home/orestes/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.1p1 
Debian-5ubuntu1
debug1: match: OpenSSH_5.1p1 Debian-5ubuntu1 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.1p1 Debian-5ubuntu1
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(1024<1024<8192) sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Host 'xx.xx.xx.xx' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/orestes/.ssh/known_hosts:29
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering public key: /home/orestes/.ssh/identity
debug1: Server accepts key: pkalg ssh-rsa blen 277
debug1: Authentication succeeded (publickey).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
debug1: Entering interactive session.
debug1: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = ca_ES.UTF-8
(i aquí ve el prompt del bash)

No ho trobeu estrany? Algú té alguna idea?

-- 
 Orestes Mas Casals - UPC


Reply to: