[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de SSHOn Monday 07 September 2009 01:50:54 Orestes Mas wrote:
> Suposo que per aconseguir fer funcionar el login amb clau pública en el meu
> cas caldria col·locar el fitxer authorized_keys en algun lloc no xifrat, i
> aconseguir que en fer un login satisfactori amb aquesta clau pública
> desxifrés i muntés el /home, però no tinc ni idea de com es deu fer això.
>
> Penseu que tinc raó? Ho considereríeu un bug si fos així? O és un problema
> òbvi de solució estàndard?

La teva teoría em sona molt probable. Pots reconfigurar 'sshd' per a que 
busqui el fitxer de les claus en una altra banda. Com ara,

   AuthorizedKeysFile  /etc/ssh_keys/%u/authorized_keys

Pots mirar les opcions que tens al man de 'sshd_config'.
-- 
##############################
### Jordi Funollet
### http://www.terraquis.net


Reply to: