[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Una de SSHA Diumenge, 6 de setembre de 2009, Ricard Pradell va escriure:
> Si que és estrany... suposo que deus haver mirat i remirat el
> /etc/ssh/sshd_config de la banda del servidor... dono per suposat que
> deus tenir:
> RSAAuthentication yes
> PubkeyAuthentication yes

Si, aquestes línies hi són, exactament com dius.
>
> Per provar, pots deshabilitar completament l'autenticació per
> password, que si no recordo malament era posant:
> PasswordAuthentication no

No m'atreveixo, perquè probablement aleshores em quedaré sense poder entrar-
hi.

> Comprova que la copia de la clau a authorized_keys sigui correcta.
> Pots provar-ho amb
> $ssh-copy-id -i id_rsa.pub user@host

Si, també m'ho ha dit el sergi. És una ordre molt útil i que acabo de provar 
amb èxit amb altres parelles de client-servidor, però en aquest cas, res de 
res.

Orestes.


Reply to: