[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb l'amic LennyBon dia,
Soc novell amb Linux i em trobo amb el següent problema, desprès d'una actualització, a la que hi havia també el grub pel mig, l'equip no m'arrencà, (el grub es va dedicar a fer-me la punyeta).
Un cop he pogut fer-lo anar, ara em diu que no puc instal·lar cap paquet:

PC002:/home/test# aptitude install g+++
S'està llegint la llista de paquets... Fet
S'està construint l'arbre de dependències      
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'està llegint la informació d'estat estesa     
S'estan inicialitzant els estats dels paquets... Fet
S'està escrivint la informació d'estat estesa... Fet
S'estan llegint les descripcions de les tasques... Fet
Els paquets nous següents s'instal·laran:
  binutils{a} g++ g++-4.3{a} gcc{a} gcc-4.3{a} libc6-dev{a} libgomp1{a}
  libstdc++6-4.3-dev{a} linux-libc-dev{a}
0 paquets actualitzats, 9 instal·lats, 0 a suprimir i 12 a no actualitzar.
Es necessita obtenir 0B/13,8MB d'arxius. Després del desempaquetat s'utilitzaran 47,8MB.
Esteu segur de voler continuar? [Y/n/?] Y
S'està escrivint la informació d'estat estesa... Fet
S'està seleccionant el paquet binutils prèviament no seleccionat.
(S'està llegint la base de dades ... dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
 el fitxer de la llista de fitxers del paquet «grub» conté un nom de fitxer buit
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
S'ha produït un error en la instal·lació del paquet. S'està intentant restablir.
S'està llegint la llista de paquets... Fet          
S'està construint l'arbre de dependències      
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'està llegint la informació d'estat estesa     
S'estan inicialitzant els estats dels paquets... Fet
S'està escrivint la informació d'estat estesa... Fet
S'estan llegint les descripcions de les tasques... Fet
Estic intentant documentar aquest error, però trobo motes idees de bomber i cap punt al quin documentar-me per poder-ho solucionar.
Em podeu indicar un fòrum o web per novells que em permeti trobar solució al meu problema?
Gràcies
--
Xavier De Yzaguirre
xdeyzaguirre(a)gmail.comReply to: