[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: La nvidia del DanielEn/na serni ha escrit:
Si instal·les el paquet mesa-utils hi trobaràs l'executable

/usr/bin/glxinfo

comprova que hi diu a
direct rendering:Em diu "Violació de segment" i prou.

Jugant jugant he acabat esmicolant la meva instal·lació del driver gràfic
així que al final la única manera que he trobat de fer que tornes a petar
"correctament" ha estat desinstal·lant tot el que pudia a nvidia, amb

dpkg -l "*nvidia*" | grep ^ii
pots veure si tens algun paquet instal·lat

Si t'has baixat l'instal·lador des de
http://www.nvidia.es/Download/index.aspx?lang=es

assegurat que és el que correspongui per a la teva gràfica amb un
lspci | grep VGA

n'esbrinaràs el model

a continuació, sinó ho has fet ja, instal·la el paquet module-assistant i com a root fes
m-a update ; m-a prepare

ara surts de l'entorn gràfic i executes l'instal·lador de nvidia

és probable que es queixi de la versió de gcc, si ho fa sembre pots
eliminar /usr/bin/gcc i crear un enllaç simbòlic a
/usr/bin/gcc-4.versió_que_sigui

a continuació et deixo el meu xorg que penso et pot servir.

##################

# nvidia-xconfig: X configuration file generated by nvidia-xconfig
# nvidia-xconfig: version 1.0 (buildmeister@builder63) Wed May 27
03:15:36 PDT 2009

# xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
#
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool,
using
# values from the debconf database.
#
# Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.
# (Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)
#
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades
*only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
#
# If you have edited this file but would like it to be automatically
updated
# again, run the following command:
#  sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "ServerLayout"
Identifier   "Default Layout"
Screen     "Default Screen" 0 0
InputDevice  "Generic Keyboard"
InputDevice  "Configured Mouse"
EndSection

Section "Files"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier   "Generic Keyboard"
Driver     "kbd"
Option     "CoreKeyboard"
Option     "XkbRules" "xorg"
Option     "XkbModel" "pc105"
Option     "XkbLayout" "es"
EndSection

Section "InputDevice"
Identifier   "Configured Mouse"
Driver     "mouse"
Option     "CorePointer"
Option     "Device" "/dev/input/mice"
Option     "Protocol" "ImPS/2"
Option     "Emulate3Buttons" "true"
EndSection

Section "Monitor"
Identifier   "Monitor genèric"
HorizSync    28.0 - 74.0
VertRefresh   43.0 - 100.0
Option     "DPMS"
EndSection

Section "Device"
Identifier   "Targeta de vídeo genèrica"
Driver     "nvidia"
EndSection

Section "Screen"
Identifier   "Default Screen"
Device     "Targeta de vídeo genèrica"
Monitor    "Monitor genèric"
DefaultDepth  24
SubSection   "Display"
Depth    24
Modes   "1440x900" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection

###########################

Sort :)


Gràcies! He fet el que m'has dit, m'he carregat tots els paquets de nvidia que tenia instal·lats per dins, he tornat a instalar el driver de Nvidia que ja el tenia baixat, m'ha donat una pila d'errors de fitxers que deia que no hi eren, però s'ha acabat d'instalar i ara tot funciona com ha de funcionar: Google, protectors de pantalla, etc.--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


Reply to: