[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Drivers NVIDIA
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
          pnubiola@fsfe.org
          pere.nubiola@gmail.com
Correció al misatge anterior.
necesites el nvidia-glx-legacy-96xx (versio 96.43.07)
per lo demés la configuracio del xorg.conf com he dit (No se si canvia el nom del driver)
Despres crea un xorg amb les dades seguents
Section "Device"
      Identifier "Device0"
      Driver "nvidia"
EndSection

El xorg no necesita res mes.

(Perdó peró sense volguer el misatge anterior el he enviat personal)
El 18 / agost / 2009 23:50, Pere Nubiola Radigales <pere@nubiola.cat> ha escrit:
El nou xorg practiacment no utilitza el xorg.conf. Peró per el driver propietari de la Nvidia es necesari.
Compila el driver amb el modul-assistant.
Necesistes nvidia-kernel-comon, nvidia-kernel-source (jo faig servir el 185 , nvidia-glx.

Despres crea un xorg amb les dades seguents
Section "Device"
      Identifier "Device0"
      Driver "nvidia"
EndSection

El xorg no necesita res mes.
Rearranca les X.

Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere@nubiola.cat
          pnubiola@fsfe.org
          pere.nubiola@gmail.com


El 18 / agost / 2009 22:09, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:

Hola:

Després d'una avaria a la controladora dels discos durs que ha durat un mes, ahir vaig recuperar el meu ordinador en plena forma. Però a l'actualitzar el software, em trobo amb un nou kernel (2.6.30-1-686) a més del que feia servir (2.6.26-2-686). I el que és més emprenyador, ara no em reconeix cap driver de la placa NVIDIA GeForce4 MX440 GPU.

He anat baixant amb el temps unes quantes versions del driver NVIDIA-Linux_x86-96.43.xx-pkg1.run; les versions són la 43.01, 43.05 i la darrera 45.11; tret de la darrera, la resta han anat funcionant normalment.

He estat remenant per Internet i no trobo res que s'assembli. Algú s'hi ha trobat?

Gràcies per tot.

Cordialment.

--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: