[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

error en el sevidor ftp.es.debian.orgDeu haver-hi algun error en el servidor ftp.es.debian.org perquè no s'ha actualitzat des-de el 16 de juliol ni sid ni squeeze

Això implica que tampoc s'actualitzant correctament els secundaris depenents d'aquest servidor

Reply to: