[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Pulse Audio es mor, i arrastra amb el que pilleHola,

Resulta que, des de l'última actualització de pulse-audio, els
programes que facen servir el so [pulse] (qualsevol d'ells), moren al
poc temps d'iniciar-se (per exemple, si faig servir firefox per sentir
la ràdio, al cap d'uns minuts peta, si veig una pel·li amb el vlc,
també).

Mplayer, per exemple em dóna un missatge dient que el procés del pulse
"ha mort". El VLC dóna directament un "segmentation fault" i en pau.

No ocorre sempre, per exemple, ara estic escoltant la ràdio des del
rhythmbox, i sembla que el pulse seguisca funcionant, però no sé per
molt de temps.

Vos està passant a vosaltres també?

Gràcies,

Pau.


Reply to: