[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aturada en el procés de càrregaHola,
des de fa uns dies el procés de càrrega se'm queda aturat en aquest punt:


Jul 13 15:20:25 debian kernel: [ 9.081241] intel8x0: clocking to 48000


i per a que continuï carregant he de fer control+c, la següent línia és


Jul 13 15:20:25 debian kernel: [ 35.714072] Adding 2008116k swap on /dev/sda2. Priority:-1 extents:1 across:2008116k


em passa des de que vaig actualitzar aquests paquets:


[Actualitza] dirmngr 1.0.2-1 -> 1.0.3-1
[Actualitza] initscripts 2.86.ds1-61 -> 2.86.ds1-63
[Actualitza] libgksu2-0 2.0.10-1 -> 2.0.12-1
[Actualitza] libnet1 1.1.4-1 -> 1.1.4-2
[Actualitza] python-reportbug 4.4 -> 4.5
[Actualitza] reportbug 4.4 -> 4.5
[Actualitza] sysv-rc 2.86.ds1-61 -> 2.86.ds1-63
[Actualitza] sysvinit 2.86.ds1-61 -> 2.86.ds1-63
[Actualitza] sysvinit-utils 2.86.ds1-61 -> 2.86.ds1-63


tot i que no sé segur que tingui a veure amb la actualització... a algú li passa el mateix? alguna pista de com solucionar el problema?


Reply to: