[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del kernelEl Wed, 17 Jun 2009 20:52:01 +0200
Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net> va dir:

> 17/06/09 @ 19:11 (+0200), thus spake Daniel:
> > Estic buscant per Internet la manera de actualitzar el kernel. Ara per  
> > ara, la forma menys esotèrica que he trobat està explicada a
> >
> > http://debiantotal.blogspot.com/2007/09/instalar-y-configurar-nuevo-kernel-en.html
> >
> > on, resumint, basa el sistema en l'ordre
> >
> > # aptitude install linux-image-2.6-686
> 
> 'apt-cache linux-image' 

   apt-cache search linux-image

> et diu una llista de les imatges
> disponibles, n'has de triar una que es correspongui amb la
> teva arquitectura, probablement i386 o amd64.
> 
> Quan t'hagis decidit, 'apt-get install <nom del paquet>' o
> bé 'aptitude install <nom del paquet>, reinicies i et
> sortirà el nou kernel al menú d'arrencada del grub.
> 
> Has de tenir en compte que si fas servir algun driver que
> és independent del kernel, com per exemple els de lirc o
> nvidia, has de recompilar el driver per tal que funcioni
> amb el nou kernel. Per això no et recomano actualitzar el
> kernel gaire sovint en aquest cas, perquè és una feina
> considerable.
> 
> Ernest
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


Reply to: