[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del kernel2009/6/17 Daniel:
> Hola:
>
> Estic buscant per Internet la manera de actualitzar el kernel. Ara per ara,
> la forma menys esotèrica que he trobat està explicada a
>
> http://debiantotal.blogspot.com/2007/09/instalar-y-configurar-nuevo-kernel-en.html
>
> on, resumint, basa el sistema en l'ordre
>
> # aptitude install linux-image-2.6-686
>
> Recomana també baixar les fonts (linux-header) per si cal compilar els
> drivers de pantalla, etc.
>
> No explica si l'ordre anterior tria el linux-image darrer disponible o l'has
> d'especificar d'una manera o altra.

Si li passes linux-image-2.6-686 sempre que actualitzis estaràs a la
última versió del kernel que hi hagi als repositoris per a la teva
release. Tingues en compte que els nuclis antics no es desinstal·len
(=> se t'aniran acumulant al teu sistema).

>
> Problema: la pàgina en qüestió és del setembre del 2007 (i les altres que he
> anat trobant tampoc no són gaire recents)
>
> Em puc arriscar a fer l'actualització?  El linux-image-2.6.686 és correcte?
> Hi ha algun màrtir de la causa a qui encendre una espelma per si de cas?

jo tiraria d':

aptitude upgrade

seguit d':

aptitude dist-upgrade

i a córrer!

PS: amb això actualitzaràs tot el sistema, i per tant tb el nucli

PS: si fa molt de temps que no actualitzes el sistema et recomano que
iteris el procés fins que l'instal·lador et digui que no queden
paquets a actualitzar.

>
> --
>
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
roger


Reply to: