[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Aturada a mig arrencarBones

La versió de nucli és "rara" amb ganes :)

Els darrers temps he patit algun error espuri d'aquests en els equips de
l'escola però han desaparegut a l'actualitzar la versió
del nucli a 2.6.29 ...

Si no és un problema de disc dur? pots afegir el paràmetre break=algo a
les opcions d'arrencada i aconseguiras aturar el procés d'arrencada
en el punt que t'interessi ( o més o menys ) i almenys disposar d'un shell
per examinar el pati

Vegis

ns:/var/www/debian# grep -r maybe /usr/share/initramfs-tools/
/usr/share/initramfs-tools/scripts/local-top/mdadm:maybe_break pre-mdadm
/usr/share/initramfs-tools/scripts/local-top/mdadm:maybe_break post-mdadm
/usr/share/initramfs-tools/scripts/functions:maybe_break()
/usr/share/initramfs-tools/init:maybe_break top
/usr/share/initramfs-tools/init:maybe_break modules
/usr/share/initramfs-tools/init:maybe_break premount
/usr/share/initramfs-tools/init:maybe_break mount
/usr/share/initramfs-tools/init:maybe_break mountroot
/usr/share/initramfs-tools/init:maybe_break bottom
/usr/share/initramfs-tools/init:maybe_break init

on 

maybe_break()
{
	if [ "${break:-}" = "$1" ]; then
		panic "Spawning shell within the initramfs"
	fi
}On Mon, 01 Jun 2009 13:45:34 +0200, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat>
wrote:
> Hola:
> 
> Des de fa uns quants dies, em trobo que quan engego el PC, el procès
> d'arrancada se m'atura en aquesta línia:
> 
> Begin: mounting root file system ... Begin: Running /scripts/local-top...
> 
> En aquest punt, no em deixa fer res, ni tan sols tallar l'arrencada amb
> Alt-Ctrl-Supr. He de prémer el Reset de l'ordinador, tornar a començar
> el procès d'arrancada, i de vegades funciona (de vegades es torna a
> quedar aturat al mateix punt).
> 
> Algú s'ha trobat alguna vegada amb aquest problema? Em fa por que no
> sigui un símptoma de decadència del disc dur, i que en qualsevol moment
> em peti definitivament...
> 
> El meu PC és un Pentium 4 a 2.00 GHz, amb 1 Gb de memòria, i Debian
> Squeeze - kernel 2.2.22-3-686.
> 
> 
> 
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org


Reply to: