[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kde4 a squeezeHas de tenir en compte que molts dels paquets han canviat per lo que
te que desinstallar molts paquets.

El 21 / maig / 2009 13:48, Ricard Pradell <rpbsant@gmail.com> ha escrit:
> Jo no utilitzo kde, però si moltes aplicacions per aquest entorn. En
> el darrer aptitude full-upgrade, per a resoldre dependències, em vol
> desinstal·lar un munt de coses. De moment no actualitzo els programes,
> no sé si esperar-me a que les aigües no baixin tant revoltes... si
> esteu en una situació semblant, vosaltres què feu?
>
> El 21 / maig / 2009 09:07, Pere Nubiola Radigales
> <pere.nubiola@gmail.com> ha escrit:
>> Home, jo ja fa temps que el faig servir hi va bastant ve. de totes
>> formes instala simultaneament l'utilitat kaboom.
>>
>> 2009/5/20 tictac <tictacbum@gmail.com>:
>>> Hola,
>>> veig que ha entrat el kde4 a testing, heu fet l'upgrade? queda usable el
>>> sistema?
>>>
>>> salutacions
>>>
>>>
>>> --
>>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>>
>>>
>>
>>
>>
>> --
>> Pere Nubiola Radigales
>> Telf: +34 656316974
>> e-mail: pere.nubiola@gmail.com
>>           pnubiola@fsfe.org
>>           pere@nubiola.cat
>>
>> Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
>> medi-ambient es cosa de tots
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>
>>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
           pnubiola@fsfe.org
           pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
medi-ambient es cosa de tots


Reply to: