[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kde4 a squeezeJo no utilitzo kde, però si moltes aplicacions per aquest entorn. En
el darrer aptitude full-upgrade, per a resoldre dependències, em vol
desinstal·lar un munt de coses. De moment no actualitzo els programes,
no sé si esperar-me a que les aigües no baixin tant revoltes... si
esteu en una situació semblant, vosaltres què feu?

El 21 / maig / 2009 09:07, Pere Nubiola Radigales
<pere.nubiola@gmail.com> ha escrit:
> Home, jo ja fa temps que el faig servir hi va bastant ve. de totes
> formes instala simultaneament l'utilitat kaboom.
>
> 2009/5/20 tictac <tictacbum@gmail.com>:
>> Hola,
>> veig que ha entrat el kde4 a testing, heu fet l'upgrade? queda usable el
>> sistema?
>>
>> salutacions
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>>
>>
>
>
>
> --
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere.nubiola@gmail.com
>           pnubiola@fsfe.org
>           pere@nubiola.cat
>
> Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
> medi-ambient es cosa de tots
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: