[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kde4 a squeezeHome, jo ja fa temps que el faig servir hi va bastant ve. de totes
formes instala simultaneament l'utilitat kaboom.

2009/5/20 tictac <tictacbum@gmail.com>:
> Hola,
> veig que ha entrat el kde4 a testing, heu fet l'upgrade? queda usable el
> sistema?
>
> salutacions
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>-- 
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
           pnubiola@fsfe.org
           pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El
medi-ambient es cosa de tots


Reply to: