[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: El wicd i la meva minixarxa local, que no funcionaEn/na Ricard Pradell ha escrit:
http://www.comptechdoc.org/os/linux/manual4/sambausers.html

Ricard

El 21 / abril / 2009 21:45, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
 
Si voleu més pistes, ara consegueixo veure des del portàtil les carpetes del
fixe, però em demana un usuari i un passwd i no em reconeix cap dels usuaris
que estan creats dins del sistema Linux.

També veig des del portàtil la impressora Linux, però a l'enviar una impressió
(des del portàtil) al cap de uns segons dóna l'error "Falla" a la cua
d'impressió. Tinc la sensació que m'hi estic acostant...

----------  Missatge reenviat  ----------

Assumpte: Re: El wicd i la meva minixarxa local, que no funciona
Data: Dimarts 21 Abril 2009
De: hubble <hubble@telefonica.net>
A: debian-user-catalan@lists.debian.org

El Tue, 21 Apr 2009 19:00:21 +0200
Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> va dir:

  
Hola:

Al final he instal.lat el wicd, per veure si conseguia fer funcionar la
   
xarxa,
  
i no me'n surto.

La configuració és la següent:

Connexió a ADSL amb un router WIFI Comtrend CT-5361 de Telefònica.
Un PC amb Debian squeeze-sid connectat al router amb el cable de xarxa
original de Telefònica.
Un portàtil amb Windows XP i WIFI.

Ara per ara, he conseguit que el portàtil faci ping al router i al PC, però
res més (no troba discos ni impressores) i que el PC trobi el portàtil i el
disc del portàtil.
   
això vol dir que estàn a la mateixa xarxa, segurament al mateix grup/domini i
el samba del linux et funciona al menys com a client.  
Tinc definit el PC com a 192.168.1.128 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 i el
portàtil amb IP definida pel servidor (el router).
   
obre l'explorador de fitxers al portatil i posa l'adreça "\\192.168.1.128"
  
--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
   
listmaster@lists.debian.org
  
--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


-------------------------------------------------------

--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org


  

 
Ho he fet, però segueixo sense conseguir que funcioni. Ara el portàtil (Windows) em reconeix la impressora de Linux, però a l'hora d'imprimir dóna error.

Reply to: