[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: El wicd i la meva minixarxa local, que no funcionahttp://www.comptechdoc.org/os/linux/manual4/sambausers.html

Ricard

El 21 / abril / 2009 21:45, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
> Si voleu més pistes, ara consegueixo veure des del portàtil les carpetes del
> fixe, però em demana un usuari i un passwd i no em reconeix cap dels usuaris
> que estan creats dins del sistema Linux.
>
> També veig des del portàtil la impressora Linux, però a l'enviar una impressió
> (des del portàtil) al cap de uns segons dóna l'error "Falla" a la cua
> d'impressió. Tinc la sensació que m'hi estic acostant...
>
> ----------  Missatge reenviat  ----------
>
> Assumpte: Re: El wicd i la meva minixarxa local, que no funciona
> Data: Dimarts 21 Abril 2009
> De: hubble <hubble@telefonica.net>
> A: debian-user-catalan@lists.debian.org
>
> El Tue, 21 Apr 2009 19:00:21 +0200
> Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> va dir:
>
>> Hola:
>>
>> Al final he instal.lat el wicd, per veure si conseguia fer funcionar la
> xarxa,
>> i no me'n surto.
>>
>> La configuració és la següent:
>>
>> Connexió a ADSL amb un router WIFI Comtrend CT-5361 de Telefònica.
>> Un PC amb Debian squeeze-sid connectat al router amb el cable de xarxa
>> original de Telefònica.
>> Un portàtil amb Windows XP i WIFI.
>>
>> Ara per ara, he conseguit que el portàtil faci ping al router i al PC, però
>> res més (no troba discos ni impressores) i que el PC trobi el portàtil i el
>> disc del portàtil.
>
> això vol dir que estàn a la mateixa xarxa, segurament al mateix grup/domini i
> el samba del linux et funciona al menys com a client.
>
>
>
>>
>> Tinc definit el PC com a 192.168.1.128 - 255.255.255.0 - 192.168.1.1 i el
>> portàtil amb IP definida pel servidor (el router).
>
> obre l'explorador de fitxers al portatil i posa l'adreça "\\192.168.1.128"
>
>
>
>
>> --
>>
>> Daniel Elias
>> Usuari de Linux nº 461584
>>
>>
>> --
>> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
>> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
>>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>
> -------------------------------------------------------
>
> --
>
> Daniel Elias
> Usuari de Linux nº 461584
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: