[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'Ubuntu no es vol connectar al router d'ADSL
En/na Pere Nubiola Radigales ha escrit:
> L'Ubuntu com tots els Debians i derivats crea dos usuaris el root i
> usuari normal. Aquest ultim mai té privilegis de gestió de xarxa i no
> els te que tenir.
> Ara be, el root del Ubunto es un root amagat. Per accedir-hi
> s'utilitza la comanda sudo. Ubuntaires corregiu-me si m'equivoco. Jo
> so de Debian.
> El que no et funcioni la xarxa pot ser degut a una mala configuració
> de la xarxa. conecta el portatil al modem i Obre una consola i tecleja:
>    sudo ifconfig eth0 up
>    sudo dhclient eth0
> et te que sortr quelcom semblant a:
> bound to 192.168.0.100 -- renewal in 40393 seconds.
> La adreça pot der diferent i els segons tambe.
> prova ara a fer un ping a www.google.com <http://www.google.com>. Lo
> que interesa veure es que es capaç de convertir el nom de domina amb
> una adreça ip. El errors de transmisio no tenen cap importancia. Sitot
> aixó funciona es que tens mal onfigrat el interface.
> fes sudo nano /etc/network/interfaces
>
> et te que quedar un fitxer com el que segueix:
> auto lo
> iface lo inet loopback
>
> allow-hotplug eth0
> iface etho inet dhcp
>
> part de aquest fitxer ja deu coincidir ammmmb el que dic. els
> comentaris començan amb 1 coixinet a la primera columna.
>
> ara fes :
> sudo ifconfig eth0 down
> sudo /etc/init.d/ifupdown restart
> verifica que tens asignada una adreça ip semblant a la anterior.
> El proces ha funcionat correctament.
>
> si no et funciona aixo, hi hauria que consultar els log.
> fes:
> sudo grep eth0 /var/log/syslog i envia copia de lo que surti.

+10 Pere

M'ho apunte per si de cas algun dia ho necessite...

Salut!


Reply to: