[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: L'Ubuntu no es vol connectar al router d'ADSLL'Ubuntu com tots els Debians i derivats crea dos usuaris el root i usuari normal. Aquest ultim mai té privilegis de gestió de xarxa i no els te que tenir.
Ara be, el root del Ubunto es un root amagat. Per accedir-hi s'utilitza la comanda sudo. Ubuntaires corregiu-me si m'equivoco. Jo so de Debian.
El que no et funcioni la xarxa pot ser degut a una mala configuració de la xarxa. conecta el portatil al modem i Obre una consola i tecleja:
   sudo ifconfig eth0 up
   sudo dhclient eth0
et te que sortr quelcom semblant a:
bound to 192.168.0.100 -- renewal in 40393 seconds.
La adreça pot der diferent i els segons tambe.
prova ara a fer un ping a www.google.com. Lo que interesa veure es que es capaç de convertir el nom de domina amb una adreça ip. El errors de transmisio no tenen cap importancia. Sitot aixó funciona es que tens mal onfigrat el interface.
fes sudo nano /etc/network/interfaces

et te que quedar un fitxer com el que segueix:
auto lo
iface lo inet loopback

allow-hotplug eth0
iface etho inet dhcp

part de aquest fitxer ja deu coincidir ammmmb el que dic. els comentaris començan amb 1 coixinet a la primera columna.

ara fes :
sudo ifconfig eth0 down
sudo /etc/init.d/ifupdown restart
verifica que tens asignada una adreça ip semblant a la anterior.
El proces ha funcionat correctament.

si no et funciona aixo, hi hauria que consultar els log.
fes:
sudo grep eth0 /var/log/syslog i envia copia de lo que surti.

El 14 / abril / 2009 00:37, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
Hola:

He instal·lat un Ubuntu 8.10 a un portàtil del meu cunyat, que tenia el
Windows XP absolutament destrossat pels virus. És un AcerAspire 1605LC que
deu tenir uns 5 anys, i no té Wifi.

L'Ubuntu funciona, però no es connecta a Internet. Ho he provat des del router
monopuesto Zyxel P660R-D1 RoHS i des del router WIFI Comtrend CT5361: el
primer està associat al portàtil, i funcionava normalment, i el segon és el
meu, que també funciona correctament.

He comprovat que a l'instal·lar l'Ubuntu, l'usuari que et permet crear no té
permisos per fer funcionar les connexions de xarxa i d'Internet, i els hi he
donat: res de res. Faig un ifconfig i em trova la eth0, degudament
configurada, però no hi ha manera de fer ni tan sols un ping al router... ja
no parlem de fer-ne un al meu ordinador! He obert els ports del router, i
tampoc funciona: faltaria potser obrir els ports del possible firewall de
l'Ubuntu? Com es fa?
--

Daniel Elias
Usuari de Linux nº 461584


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
--
Pere Nubiola Radigales
Telf: +34 656316974
e-mail: pere.nubiola@gmail.com
          pnubiola@fsfe.org
          pere@nubiola.cat

Abans de imprimir aquest correu pensa si et cal fer-ho. El medi-ambient es cosa de tots

Reply to: