[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: --SPAM--::Re: Fwd: Re: Bloqueig de determinats programesAdjunto un fitxer amb la sortida de les comandes. 

El Wednesday 18 March 2009 22:27:02 Cubells va escriure:
> En/na Daniel ha escrit:
> > > Podria ser la causa això dels blocatges NFS expirats a causa d'una
> > > fallada del sistema?
>
> Jo crec que tens a mig instal·lar el sistema, és a dir, que no el tens
> acabat de configurar i per això et dóna aquest problema.
>
> Veiem si la meua teoria és bona. Ensenya'ns la sortida de les comandes:
>
> $ aptitude show gconf2
> $ sudo aptitude -f install
> $ sudo dpkg-reconfigure -a
> $ sudo dpkg --configure -a
>
> Salut!


elias@Daniel-Debian:~$ aptitude show gconf2
Paquet: gconf2
Estat: instal·lat
Instal·lat automàticament: sí
Versió: 2.24.0-7
Prioritat: opcional
Secció: libs
Mantenidor: Josselin Mouette <joss@debian.org>
Mida descomprimit: 303k
Depèn: libc6 (>= 2.7-1), libgconf2-4 (>= 2.23.2), libglib2.0-0 (>= 2.18.0),
    libxml2 (>= 2.6.27), gconf2-common (>= 2.24), gconf2-common (< 2.25),
    psmisc, dbus-x11, python
Recomana: libgtk2.0-0
Suggereix: gconf-defaults-service
Entra en conflicte: libgconf2-4 (< 2.12.0-2)
Descripció: GNOME configuration database system (support tools)
 GConf is a configuration database system for storing application preferences.
 It supports default or mandatory settings set by the administrator, and changes
 to the database are instantly applied to all running applications. It is
 written for the GNOME desktop but doesn't require it. 
 
 This package contains the command line tools: gconftool and gconf-merge-tree.
Homepage: http://www.gnome.org/projects/gconf/

elias@Daniel-Debian:~$ sudo aptitude -f install
S'està llegint la llista de paquets... Fet 
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'està llegint la informació d'estat estesa   
S'estan inicialitzant els estats dels paquets... Fet
S'està escrivint la informació d'estat estesa... Fet
S'estan llegint les descripcions de les tasques... Fet
Els paquets següents contenen errors.
 adobe-flashplugin gimp gimp-print 
Els paquets nous següents s'instal·laran:
 flashplugin-nonfree 
Els paquets següents se suprimiran:
 csound{u} csound-gui{u} csound-utils{u} dia-common{u} dia-gnome{u} 
 dia-libs{u} faad{u} jackd{u} lame{u} libaubio2{u} libavcodec0d{u} 
 libclthreads2{u} libclxclient3{u} libcsound64-5.1{u} libglib1.2{u} 
 liblo0ldbl{u} liblrdf0{u} libmono-cairo2.0-cil{u} libogg-dev{u} 
 libportaudio0{u} libportmidi0{u} libraptor1{u} libvorbis-dev{u} 
 lilypond{u} lilypond-data{u} lilypond-doc{u} python-ctypes{u} 
 python-opengl{u} qjackctl{u} raptor-utils{u} sndfile-programs{u} stops{u} 
Els paquets següents són RECOMANATS però NO s'instal·laran:
 xfs 
0 paquets actualitzats, 2 instal·lats, 32 a suprimir i 0 a no actualitzar.
Es necessita obtenir 0B/129kB d'arxius. Després del desempaquetat s'alliberaran 140MB.
No s'han trobat les dependències del paquets següents:
 gimp-print: Depén: libgutenprintui2-1 (>= 5.0.0) però no es pot instal·lar.
 adobe-flashplugin: Entra en conflicte: flashplugin-nonfree però el 9.0.31.0.1 està per instal·lar.
 gimp: Entra en conflicte: gimp-print (<= 5.0.1-3) però el 5.0.0-3 està per instal·lar.
Les accions següents resoldran les dependències:

Suprimeix els següents paquets:
adobe-flashplugin

Instal·la els següents paquets:
xfs [1:1.0.8-2.1 (stable, stable, now)]

Mantín la versió actual dels següents paquets:
gimp-print [No instal·lat]

La puntuació és 179

Accepteu la solució? [Y/n/q/?] Y
Els paquets nous següents s'instal·laran:
 flashplugin-nonfree xfs{a} 
Els paquets següents se suprimiran:
 adobe-flashplugin{a} csound{u} csound-gui{u} csound-utils{u} 
 dia-common{u} dia-gnome{u} dia-libs{u} faad{u} jackd{u} lame{u} 
 libaubio2{u} libavcodec0d{u} libclthreads2{u} libclxclient3{u} 
 libcsound64-5.1{u} libglib1.2{u} liblo0ldbl{u} liblrdf0{u} 
 libmono-cairo2.0-cil{u} libogg-dev{u} libportaudio0{u} libportmidi0{u} 
 libraptor1{u} libvorbis-dev{u} lilypond{u} lilypond-data{u} 
 lilypond-doc{u} python-ctypes{u} python-opengl{u} qjackctl{u} 
 raptor-utils{u} sndfile-programs{u} stops{u} 
0 paquets actualitzats, 2 instal·lats, 33 a suprimir i 0 a no actualitzar.
Es necessita obtenir 91,1kB/104kB d'arxius. Després del desempaquetat s'alliberaran 150MB.
Esteu segur de voler continuar? [Y/n/?] Y
S'està escrivint la informació d'estat estesa... Fet
Canvi del medi: introduïu el disc amb l'etiqueta «Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1 20070407-11:40» a la unitat «/cdrom/» i feu clic en [Retorn].

Obté:1 http://http.us.debian.org lenny/main xfs 1:1.0.8-2.1 [91,1kB]
S'han obtingut 91,1kB en 44s (2053B/s)    
S'estan preconfigurant els paquets...
(S'està llegint la base de dades ... 
dpkg: avís important: falta el fitxer de la llista de fitxers del paquet «catix-doc», s'assumirà que el paquet no té cap fitxer actualment instal·lat.

dpkg: avís important: falta el fitxer de la llista de fitxers del paquet «linux-headers-2.6.21-586-catix», s'assumirà que el paquet no té cap fitxer actualment instal·lat.

dpkg: avís important: falta el fitxer de la llista de fitxers del paquet «catix», s'assumirà que el paquet no té cap fitxer actualment instal·lat.
hi ha 245602 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està desinstal·lant adobe-flashplugin ...
S'està desinstal·lant csound-utils ...
S'està desinstal·lant csound-gui ...
S'està desinstal·lant csound ...
S'està desinstal·lant dia-gnome ...
S'està desinstal·lant dia-common ...
S'està desinstal·lant dia-libs ...
S'està desinstal·lant faad ...
S'està desinstal·lant jackd ...
Pidfile not found! Is jackd running? failed!
S'està desinstal·lant lame ...
S'està desinstal·lant libaubio2 ...
S'està desinstal·lant libavcodec0d ...
S'està desinstal·lant libclthreads2 ...
S'està desinstal·lant libclxclient3 ...
S'està desinstal·lant libcsound64-5.1 ...
S'està desinstal·lant libglib1.2 ...
S'està desinstal·lant liblo0ldbl ...
S'està desinstal·lant liblrdf0 ...
S'està desinstal·lant libmono-cairo2.0-cil ...
S'està desinstal·lant libvorbis-dev ...
S'està desinstal·lant libogg-dev ...
S'està desinstal·lant libportaudio0 ...
S'està desinstal·lant libportmidi0 ...
S'està desinstal·lant raptor-utils ...
S'està desinstal·lant libraptor1 ...
S'està desinstal·lant lilypond ...
S'està desinstal·lant lilypond-data ...
S'està desinstal·lant lilypond-doc ...
S'està desinstal·lant python-ctypes ...
S'està desinstal·lant python-opengl ...
S'està desinstal·lant qjackctl ...
S'està desinstal·lant sndfile-programs ...
S'està desinstal·lant stops ...
S'estan processant els gallets per a menu ...
S'estan processant els gallets per a man-db ...
S'estan processant els gallets per a doc-base ...
Processing 3 removed doc-base file(s)...
Registering documents with scrollkeeper...
(S'està llegint la base de dades ... 
dpkg: avís important: falta el fitxer de la llista de fitxers del paquet «catix-doc», s'assumirà que el paquet no té cap fitxer actualment instal·lat.

dpkg: avís important: falta el fitxer de la llista de fitxers del paquet «linux-headers-2.6.21-586-catix», s'assumirà que el paquet no té cap fitxer actualment instal·lat.

dpkg: avís important: falta el fitxer de la llista de fitxers del paquet «catix», s'assumirà que el paquet no té cap fitxer actualment instal·lat.
hi ha 230663 fitxers i directoris instal·lats actualment.)
S'està desempaquetant flashplugin-nonfree (de .../flashplugin-nonfree_9.0.31.0.1_i386.deb) ...
S'està seleccionant el paquet xfs prèviament no seleccionat.
S'està desempaquetant xfs (de .../xfs_1%3a1.0.8-2.1_i386.deb) ...
S'estan processant els gallets per a man-db ...
S'està configurant flashplugin-nonfree (9.0.31.0.1) ...
Downloading...
--2009-03-18 23:49:52-- http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/install_flash_player_9_linux.tar.gz
S'està resolent fpdownload.macromedia.com... 84.53.130.70
S'està connectant a fpdownload.macromedia.com|84.53.130.70|:80...connectat.
HTTP: s'ha enviat la petició, s'està esperant una resposta...404 Not Found
2009-03-18 23:49:52 ERROR: 404 Not Found.

download failed
The Flash plugin is NOT installed.
S'està configurant xfs (1:1.0.8-2.1) ...
 System startup links for /etc/init.d/xfs already exist.
Setting up X font server socket directory /tmp/.font-unix...done.
Starting X font server: xfs.
S'està llegint la llista de paquets... Fet      
S'està construint l'arbre de dependències    
S'està llegint la informació de l'estat... Fet
S'està llegint la informació d'estat estesa   
S'estan inicialitzant els estats dels paquets... Fet
S'està escrivint la informació d'estat estesa... Fet
S'estan llegint les descripcions de les tasques... Fet

Estat actual: 22136 nous [-1].elias@Daniel-Debian:~$ sudo dpkg-reconfigure -a
Stopping ACPI services....
Stopping Hardware abstraction layer: hald.
Starting ACPI services....
Starting Hardware abstraction layer: hald.
Stopping anac(h)ronistic cron: anacron.
Starting anac(h)ronistic cron: anacron.
Reloading web server config: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
.
Stopping web server: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
 ... waiting .
Starting web server: apache2apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.0.1 for ServerName
.
Please check your configuration ISCONFIGURED in /etc/default/apcupsd
Please check your configuration ISCONFIGURED in /etc/default/apcupsd
Caching application data...
Skipped denemo.desktop: does not include a menu name
Skipped nted.desktop: does not include a menu name
Generating mime/codec maps...
gpg: key 6070D3A1: "Debian Archive Automatic Signing Key (4.0/etch) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: key ADB11277: "Etch Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>" not changed
gpg: key BBE55AB3: "Debian-Volatile Archive Automatic Signing Key (4.0/etch)" not changed
gpg: key F42584E6: "Lenny Stable Release Key <debian-release@lists.debian.org>" not changed
gpg: key 55BE302B: "Debian Archive Automatic Signing Key (5.0/lenny) <ftpmaster@debian.org>" not changed
gpg: key 6D849617: "Debian-Volatile Archive Automatic Signing Key (5.0/lenny)" not changed
gpg: Nombre total processat: 6
gpg:      no modificades: 6
aspell-autobuildhash: processing: ca [ca]
aspell-autobuildhash: processing: es [es]
Stopping deferred execution scheduler: atd.
Starting deferred execution scheduler: atd.
Stopping Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
Reloading system message bus config...done.
Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon.
Shutting down avgd (not running).
Installing 'avgd' service initscripts...
ln: en crear l’enllaç simbòlic «/etc/init.d/avgd»: El fitxer ja existeixelias@Daniel-Debian:~$ sudo dpkg --configure -a
elias@Daniel-Debian:~$ Reply to: