[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compartir impressoraA Dijous 05 Març 2009, Tomàs Mallafré va escriure:
> El 05/03/09, Daniel <daniel.elias@gigamail.cat> ha escrit:
> >  El més a prop que he estat de solventar-ho ha estat amb el Esp Print
> > Pro,
>
> Per si et serveix la solució amb Ubuntu: a mi amb 8.10 em va deixar de
> funcionar l'invent de l'Esp Print Pro, pero ho vaig aconseguir afegint
> la impressora de xarxa http://<hostname>:631/printers/<nom_impressora>
>
> Sort!
>

Bones,

Pensa a seleccionar un driver Postscript adequat, per exemple,
Generic -> MS Publisher Photo Printer (o quelcom parescut)

Salutacions,

-- 
Pau Tallada Crespí
GNU/Linux User : #345498
GnuPG Key : 0xC2E6DD29

"La religió ha posat un càstig a sobre de totes les coses de la vida amb les 
que gaudim. O són perjudicials per la salut, o malmeten l'ànima, o ens 
engreixen.
(Albert Einstein)

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: