[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualitzacions automàtiquesposa una # debant de les lines de cd, on posa etch escriu lenny, i on posa testing posa lenny tambe

2009/3/3 Daniel <daniel.elias@gigamail.cat>
He estat revisant el sources.list i no ho veig gaire clar:

#
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-1
20070407-11:40]/ etch contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-3
20070407-11:40]/ etch contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r0 _Etch_ - Official i386 DVD Binary-2
20070407-11:40]/ etch contrib main
# Line commented out by installer because it failed to verify:
deb http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
# Line commented out by installer because it failed to verify:
# deb-src http://security.debian.org/ etch/updates main contrib
deb http://http.us.debian.org/debian testing main contrib non-free
deb http://security.debian.org testing/updates main contrib non-free
# deb http://people.debian.org/~andreas/debian wine main
# deb file:/home/daniel/Desktop/Descàrregues testing/updates main
# Línies afegides el 02-05-2008
deb-src http://http.us.debian.org/debian testing main contrib non-free
# deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US testing/non-US main contrib
non-free
deb http://http.us.debian.org/debian/ lenny main
# Línia afegida el 04-05-2008
deb http://www.debian-multimedia.org etch main
deb http://http.us.debian.org/debian/ lenny-proposed-updates main
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main
# Línia afegida el 15-01-2009

I la data del sistema és la que toca, la d'avui. No ho acabo d'entendre.


El Tuesday 03 March 2009 13:49:51 anso - va escriure:
> Proba de posar tots els sources a Lenny i mira que la data del sistema
> sigui correcta
>
> 2009/3/3 Daniel <daniel.elias@gigamail.cat>
>
> > Hola:
> >
> > He estat desconnectat del món un mes i mig (des del dia que es va avariar
> > l'ADSL fins ahir que vaig tornar a connectar) i el meu Debian m'avisa que
> > tinc més de 600 actualitzacions per fer. (Tinc bàsicament el Lenny amb
> > alguna
> > cosa del Testing).
> >
> > Quan li dic al sistema que m'actualitzi, comença a baixar fitxers i al
> > 2on o
> > 3er que baixa es queda encallat, o diu que no està ben baixat, que no
> > concorda la suma, i no tira endavant.
> >
> > He provat de actualitzar els paquets encallats via Synaptic, i la major
> > part
> > de les vegades baixen bé, però sempre d'un a un o potser tres o quatre de
> > cop
> > com a molt.
> >
> > Pel que fa a la resta (baixades d'Internet p. ex.) tot funciona bé. Hi ha
> > algun problema al servidor de Debian? Puc triar algun servidor alternatiu
> > si
> > es que hi és?
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
Reply to: