[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Informació sobre un fitxerSí, l'últim usuari de sistema que ha editat i salvat en un fitxer,
entrant a través de ssh.

Salut!

El 14/01/09, Jordi Funollet <jordi.f@ati.es> ha escrit:
> Ramon Cuñé dixit:
> > Bones,
> >
> > hi ha alguna forma d'obtenir l'últim usuari que ha grabat informació
> > en un fitxer?
>
> Vols dir l'últim usuari que ha entrat a la màquina via ssh i ha editat un
> fitxer des de la línia de comanes?
> ;-)
>
> --
> ##############################
> ### Jordi Funollet
> ### http://www.terraquis.net
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: