[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Informació sobre un fitxerBones,

hi ha alguna forma d'obtenir l'últim usuari que ha grabat informació
en un fitxer?

Gràcies!


Reply to: