[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Informació sobre un fitxerhola,

El Wed, Jan 14, 2009 at 06:44:16PM +0100 Ramon Cuñé ha dit:

> hi ha alguna forma d'obtenir l'últim usuari que ha grabat informació
> en un fitxer?

si vols obtenir l'informacio a posteriori sense haver instalat cap
programari de auditoria, la resposta es no. el sistema de fitxers no
guarda aquest tipus d'informacio.

si el que t'interessa es monitoritzar els accessos a determinats
fitxers, igual et podria servir aixo:
http://www.cyberciti.biz/tips/linux-audit-files-to-see-who-made-changes-to-a-file.html

salut

m.

-- 
    The yellow ships hung in the air just like bricks dont do
         (The Hitch-Hiker's Guide to the Galaxy)
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-


Reply to: