[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: imprimir [alta qualitat] amb l'inkscape 8/01/09 @ 17:55 (+0100), thus spake xab ara ele:
> sí ja la tinc en png, però com la poso dins d'un A4 apaisat?  
> l'openoffice fa una mena d'escalat que tampoc m'agrada com queda.

prova amb l'scribus...
jo sempre faig servir inkskape, exporto a eps, i amb l'scribus
creo el pdf. llavors imprimeixo el pdf.

si pots utilitza sempre formats de gràfics vectorials, com svg,
eps, ps, enlloc de mapes de bits, encara que alguns cops és
inevitable (si hi han transparències, etc.).

i una altra cosa és el driver de l'impressora. a mi em va passar
que tenia el "driver" de cups equivocat, cada pàgina tardava
5 minuts i el text es veia tot escalat. o sigui, assegurat que
el fitxer que produeixes és "bo", per exemple, enlloc d'imprimir
a la impressora imprimeix un pdf, obre'l i amplia al 400%, el text
s'ha de veure perfectament fi sense cap escalat; si el pdf es veu
fi, però quan l'imprimeixes surt escalat, llavors és el driver de
la impressora.

Salut,

Ernest


Reply to: