[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar mida de pagina en arxiu PDFEl Friday 28 November 2008 15:17:53 Jordi Funollet va escriure:

> Vejam, gurús del Latex i derivats,

>

> Vull convertir un PDF de format A4 a format A5. Em pensava que això

> funcionaria, peró el document resultant segueix tenint format A4.

>

> $ gs -sDEVICE=pdfwrite -o document_a5.pdf -sPAPERSIZE=a5 \

> document_a4.pdf

>

> S'accepten suggeriments de tota mena, peró reserveu-vos el "aprèn Latex,

> obre'l amb l'Emacs i edita'l a pèl" com a últim recurs.

Suggerència ràpida, perquè ara vaig de cul:

sudo aptitude install psutils

passa'l a PostScript (pdf2ps/pdftops),

escala'l (psresize -pa4 -Pa5 ...)

i torna'l a convertir a PDF (pstopdf14).

En unes proves que he fet no m'ha acabat d'anar bé, però trobant els paràmetres adients de l'escalat hauria de funcionar. Prova també el pstops (molt potent)

pstops "@0.707" entrada.ps sortida.ps (la relació entre 2 papers de mides "AX" consecutives és d'arrel quadrada de 2)

No et desesperis si ho veus molt complicat. Això de les mides dels PDF, i intentar obtenir un AX a partir d'un AY és de les coses més dures de pelar que conec...

Orestes.


Reply to: