[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: canviar mida de pagina en arxiu PDF28/11/08 @ 15:17 (+0100), thus spake Jordi Funollet:
> Vull convertir un PDF de format A4 a format A5. Em pensava que això 
> funcionaria, peró el document resultant segueix tenint format A4.
> 
>   $ gs -sDEVICE=pdfwrite -o document_a5.pdf -sPAPERSIZE=a5 \
>         document_a4.pdf
> 
> S'accepten suggeriments de tota mena, peró reserveu-vos el "aprèn Latex, 
> obre'l amb l'Emacs i edita'l a pèl" com a últim recurs.

Has provat obrint el document amb l'evince, seleccionant mida
A5 a "configuració de la impressió" i llavors imprimir el
document a un fitxer? Crec que l'escala automàticament, i si no
l'hi pots dir explícitament que l'escali al 200%.

Ernest


Reply to: