[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Autentificació Ldap i d'altres ...A Dimarts 11 Novembre 2008, Pere Nubiola Radigales va escriure:
> Bueno espero no pixar fora de test peró la sensació que tinc es que el
> pam dels clients s'executa a la maquina del client i per lo tant es
> alla on crea el directori home.
> Hi ha una opcio que obliga a executar el pam en el servidor i a les
> hores crec que si que set crearia el home al servidor.

Crec que va per aquí. No pots crear mai el home en el client, ja que al 
munstar-ho per nfs, el client no és root d'aquell directori per defecte.

Leo

> 2008/11/11 Leopold Palomo-Avellaneda <leo@alaxarxa.net>:
> > A Dimarts 11 Novembre 2008, Jordi Funollet va escriure:
> >> I suposo que al /var/log/auth.log no canta res interessant...
> >>
> >> Doncs em queden tantes idees com a tu cabells. :-P
> >
> > us recordo que tots dos patiu d'alopècia a la part superior del vostre
> > cos, però d'idees en teniu força ;-)
> >
> >
> > A vore, jo tinc una cosa similar a la que vols muntar tu. Jo, al crear
> > l'usuari ja li creo el directori. A més, comparteixo el /home que el
> > munto a l'arrencar la màquina.
> >
> > En Toni Soto té un document [1] interessant d'on pots treure informació
> > sore l'automount.
> >
> > Leo
> >
> >
> > [1] http://www.lsi.upc.edu/~tonis/inf/DebianETSEIB.html
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
>
> --
> Pere Nubiola Radigales
> Telf: +34 656316974
> e-mail: pere.nubiola@gmail.com
>            pnubiola@fsfe.orgReply to: